דקורציה
הפעילות שלנו

הפעילות שלנו

פוש פועלת בשלושה מישורים עיקריים: 

 

א. הפעלת מערך מתנדבים, המשמשים כמורים פרטיים - ללא תשלום - לילדים, שזקוקים לסיוע במקצועות לימוד שונים – ולתת להם פוש להצלחה.

ב. מתן סיוע מקצועי בשכר ע"י מורות להוראה מתקנת לילדים בעלי לקויות למידה. 

ג. קיום הרצאות לתלמידי תיכון לעידוד מוטיבציה אישית ופיתוח יוזמות.