דקורציה
התנדבות ותרומות

התנדבות ותרומות

תקציב עמותת פוש מופנה רובו ככולו להפעלת, קידום והרחבת פעילות העמותה הן בפרויקט המתנדבים והן בפרויקט ההוראה המתקנת. 

פעילות העמותה מתנהלת במינימום תקורות, כאשר כל הארגון מנוהל בהתנדבות ע"י יו"ר ראש העמותה – אודליה שפיטלני.

תרומה לפוש מוכרת לצורך קבלת הטבות מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

לינק לתרומות

לינק להתנדבות