דקורציה
פרוייקט מתנדבים

פרוייקט מתנדבים

פעילות העמותה מתבססת בעיקרה על הפעלת קהילות מתנדבים באזורים בהם ניתן לבצע אינטגרציה בין אוכלוסיית מתנדבים לבין אוכלוסיית היעד. אוכלוסיית היעד כוללת תלמידים המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת אשר אין באפשרות הוריהם לסייע באופן אישי ו/או לממן להם שיעורים פרטיים.

מתנדבי העמותה ברובם בעלי השכלה אקדמאית ממגוון רחב של מקצועות ולאו דווקא בעלי רקע בהוראה, אנשים שחשים צורך לתרום מזמנם ומרצם בדרך של תרומה ישירה לתלמידים. תשומת הלב והיחס האישי שמקבלים התלמידים מהמתנדבים תורמים רבות להתפתחותם, מעודדים אותם להתאמץ בלימודים ולהצליח וכן מחזקים את הביטחון והדימוי העצמי שלהם. הדוגמא האישית הניתנת על ידי המתנדבים חושפת את התלמידים לגישות ולתפיסות עולם שונות, כמו גם לאפשרויות הנפתחות בפניהם לעתיד והיכולת להבין את חשיבות החינוך להצלחתם בחיים.

על אף שהפעילות היא בתוך בית הספר ותוך שימוש בחומר הלימודים הרגיל, הרי שהחוויה הלימודית שמעניקים המתנדבים בעבודה אחד מול אחד שונה מזו המוצעת על ידי משרד החינוך, בעיקר לגבי התלמידים שנואשו מחוסר יכולתם להצליח ואשר המערכת אינה מסוגלת להתמודד איתם עקב מחסור במשאבים.

במידה ולא מתאפשרת למידה בין כותלי מוסדות החינוך (עקב מצבי חירום שונים), הלמידה ממשיכה ומתקיימת באמצעים מקוונים, ככל שהדבר מתאפשר. אנו דואגים להכשיר את המתנדבים ולתת להם את הכלים ללימוד מיטבי גם כאשר הוא מתבצע מרחוק.

טרם התחלת הפעילות בוצע פיילוט לגבי שיטת הפעילות והשמתה. כמו כן, הוחלט על ביצוע משוב שנתי ועל קביעת מדדים לצורך בחינת הצלחת התכנית, הן בהיבט הבית-ספרי והן בהיבט המתנדבים. על מנת להעריך את השפעות הפרויקט ותועלתו לתלמידים, עורכת העמותה בסוף כל שנת לימודים משובים בקרב שלושה גורמים: מתנדבים, מורים ומנהלי בתי הספר.

ניתוח המשובים וסיכום תוצאותיהם, לאורך השנים, הדגים הערכה גבוהה ושביעות רצון ניכרת בקרב מנהלי ומורי בתי הספר לפעילות המתנדבים, הן ברמת התרומה האישית והן ברמת השינוי בהישגי התלמידים אשר הצביעו על התקדמות משמעותית בהישגיהם הלימודיים.

חשוב לא פחות: הסיפוק הרב שמפיקים המתנדבים מהתהליך ומהעבודה עם תלמידים ובני נוער. המתנדבים חשים שיש להם תרומה אמיתית להתפתחותם החינוכית והערכית של בני נוער ולהצלחתם בלימודים.

"מהו מורה? הוא אינו מי שמלמד דבר מסוים, אלא מי שמעניק לתלמיד השראה להשקיע את המיטב שבו כדי לגלות את מה שהוא כבר יודע". (פאולו קואלו)