דקורציה
פרוייקט הוראה מתקנת

פרוייקט הוראה מתקנת

עמותת פוש פועלת בסיוע לילדים בעלי לקויות למידה אשר אינם קוראים או כותבים ברמת גילם עקב דיסלקציה וקשיי למידה אחרים ושהוריהם אינם מסוגלים לממן עבורם עזרה מתאימה. שיעורי ההוראה המתקנת ניתנים בקבוצות קטנות בתוך בתי הספר וממומנים באמצעות תרומות שפוש מגייסת. 

הפרויקט פועל בשני אופנים:

האחד, ישירות על ידי מערך מקצועי הקיים בעמותת פוש המפוקח על ידי ד"ר מירב רבינוביץ. ד"ר רבינוביץ` הינה בעלת תואר Ph.D מהאוניברסיטה העברית עם התמחויות בחינוך המיוחד, בהוראת מחוננים ומצטיינים, באבחון דידקטי ובשיפור תהליכי למידה.

השני, באמצעות שיתוף פעולה של העמותה עם מכון חדד, ביה"ס לחינוך באוניברסיטת בר אילן. מרכז חדד שבאוניברסיטת בר אילן הינו מרכז לאבחון דידקטי והוראה מתקנת. המרכז מפתח כבר שנים תכניות לימוד בשילוב ידע מהשטח ומחקרים אקדמיים. המרכז עובד תחת פיקוח משרד החינוך ובכפוף למפקחי האזורים בהם הוא פועל.

כיום הפרוייקט פעיל בכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים, וזאת כדי למנוע יצירת פערים לימודיים הנובעים מרקע סוציו אקונומי, כבר בגיל הרך.

מטרות הפרויקט

שיפור יכולות אורייניות ויכולות קריאה וכתיבה:
שיפור הדיוק, השטף והבנת הנקרא בקריאה ושיפור יכולת הכתיב ויכולת ההבעה בכתיבה. 

שיפור יכולות לשוניות: 
מודעות פונולוגית, מודעות מורפולוגית, מודעות תחבירית ומודעות סמנטית. 

שיפור יכולות חשיבה ואסטרטגיות למידה
הקניית תהליכים של מיון, השוואה, תהליכים אנלוגיים, יצירת הכללות ואסטרטגיות להבנת טקסטים נרטיביים ומידעיים.

התלמידים המשתתפים בפרויקט הינם ילדים מתקשים אשר אינם מקבלים שעות הוראה מתקנת מטעם בית הספר במסגרת שעות מתי"א ונבחרים ע"י צוות ביה"ס וצוותי ההוראה המתקנת מטעם פוש או מכון חדד, ע"פ העניין. 
פרוייקט ההוראה המתקנת עובד בשיתוף פעולה עם מחלקות החינוך של הרשויות המקומיות.

פוש מגייסת תרומות לצורך מימון פרוייקט חשוב זה.