דקורציה
חזון

חזון

* צמצום הפערים וקידום החינוך כך שכל ילד, ילדה, נער ונערה בישראל יזכו לחינוך בכלל ולהזדמנות שווה להצלחה בחינוך בפרט, תוך מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחת והכל ללא הבדל של דת, גזע ומין. 

* העלאת ערך התרומה וההתנדבות והפיכתו לאחד מערכי העל עליו מושתתת החברה בישראל.

* לקיים את ערכי העמותה המושתתים על צמצום פערים והזכות לחינוך, חיזוק החברה ועקרון הנתינה, כבוד האדם, אהבת הזולת, יושר, אחריות, דוגמא אישית, התמדה ושקיפות.