דקורציה
מטרות ויעדים

מטרות ויעדים

* קידום ילדים ובני נוער הזקוקים לעזרה בצמצום פערים לימודיים, חינוכיים וערכיים הנובעים מהבדלים חברתיים–כלכליים.

* עמותה א-פוליטית השואפת להיות עמותה ארצית מובילה. 

* טיפוח יכולותיהם הלימודיות של ילדים ונוער ומתן הזדמנויות שוות בחינוך. 

* פתיחת השער והנגשת החינוך הגבוה לכלל האוכלוסייה, באמצעות השגת תעודות בגרות איכותיות, אשר יאפשרו קבלתם למוסדות אלו.

* הגעה לכל ילד בכל מקום,על מנת שיקבל הזדמנות שווה לחינוך !!!. לא מדובר רק בילדים מעיירות פיתוח. ישנם ילדים החיים ביישובים מתקדמים לכאורה, אשר מתקשים מאוד בלימודיהם, והמצב הכלכלי בביתם אינו מאפשר תשלום למורים פרטיים. 

* פתיחת מוקדי פעילות נוספים על אלו הקיימים זה מכבר ב-50 רשויות ברחבי הארץ.

* הרחבת מעגל המתנדבים והמעורבים חברתית. 

* הנחלת ערך הנתינה והכרה בחשיבות מתן עזרה ותמיכה לאוכלוסיות חלשות בקהילה. 

* מתן עזרה שלא על מנת לקבל פרס אלא, מתוך אכפתיות לחברה בה אנו חיים, רצון לקדמה ולצמצם את פעריה וערבות הדדית.

* הרחבת מערך העזרה הניתנת על ידי אנשי מקצוע מתחום ההוראה המתקנת באופן שישיג את מטרת העל של העמותה – שוויון בחינוך ומתן הזדמנות שווה לכל.