Article-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים http://www.pushedu.org/"פוש" הינה עמותה רשומה אשר הוקמה בשנת 2002 ע"י עו"ד אודליה שפיטלני. העמותה מעניקה, באמצעות מתנדבים מהקהילה, שעורים פרטיים ללא תשלום, לתלמידים שידם אינה משגת לממן עזרה פרטית, הזקוקים לעזרה בלימודים במקצועות אנגלית, מתמטיקה, הבנת הנקרא, לשון ועוד. אנו מאמינים, שלכל ילד מגיעה הזדמנות להצליח בלימודים ויש לתת לו את העזרה לה הוא זקוק כדי למצות את הפוטנציאל האישי שלו. Tuesday, 29 Nov 2016 10:41:49 GMT http://www.dotsbs.com/web/8888/nsf/web/3001//LOGOINT.gifInterDeal.SBS http://www.dotsbs.com HE"אנשים טובים בתחילת הדרך" - סיפורו של המתנדב י' מנתניה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=30590&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=30590&did=8020&lang=HE Wednesday, 19 Feb 2014 17:03:49 Article-"אנשים טובים בתחילת הדרך" - סיפורו של המתנדב י' מנתניה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 19 Feb 2014 17:03:49"הייתי בלחץ" - מנגנוני הגנה של המוח האנושי ושימושם בהוראה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26149&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26149&did=8020&lang=HE Thursday, 06 Jun 2013 09:58:18 Article-"הייתי בלחץ" - מנגנוני הגנה של המוח האנושי ושימושם בהוראה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Thursday, 06 Jun 2013 09:58:18: ראיון בתאריך ה- 19.9.2012 בתכנית לחיות טוב עם יו"ר פוש אודליה שפיטלני http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=22064&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=22064&did=8020&lang=HE Tuesday, 09 Oct 2012 16:24:09 Article-: ראיון בתאריך ה- 19.9.2012 בתכנית לחיות טוב עם יו"ר פוש אודליה שפיטלני-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Tuesday, 09 Oct 2012 16:24:09English Grammar Online http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25416&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25416&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 13:54:37 Article-English Grammar Online-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 13:54:37ESL - learn English as a Second Language http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25415&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25415&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 13:54:15 Article-ESL - learn English as a Second Language-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 13:54:15Interactive Quizzes http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25417&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25417&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 13:55:04 Article-Interactive Quizzes-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 13:55:04Joine us to Push http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17611&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17611&did=8020&lang=HE Saturday, 17 Mar 2012 20:17:03 Article-Joine us to Push-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Saturday, 17 Mar 2012 20:17:03אות הוקרה למתנדבת פוש הגברת אגב' נויה שגיא - 2013 http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24743&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24743&did=8020&lang=HE Tuesday, 19 Mar 2013 11:27:32 Article-אות הוקרה למתנדבת פוש הגברת אגב' נויה שגיא - 2013-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Tuesday, 19 Mar 2013 11:27:32אות יקירת העיר לרכזת רמת השרון אורה אלגר http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=22874&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=22874&did=8020&lang=HE Sunday, 25 Nov 2012 10:23:05 Article-אות יקירת העיר לרכזת רמת השרון אורה אלגר-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 25 Nov 2012 10:23:05איזה מקצוע אני יכול ללמד? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4814&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4814&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:26:06 Article-איזה מקצוע אני יכול ללמד?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:26:06איזה מקצוע אני יכול ללמד? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7094&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7094&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:12:09 Article-איזה מקצוע אני יכול ללמד?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:12:09אני נוסע הרבה לחו"ל במהלך השנה. האם אני יכול עדין להתנדב לפוש? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4829&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4829&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:34:53 Article-אני נוסע הרבה לחו"ל במהלך השנה. האם אני יכול עדין להתנדב לפוש?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:34:53אני נוסע הרבה לחו"ל במהלך השנה. האם אני יכול עדין להתנדב לפוש? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7110&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7110&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:25:50 Article-אני נוסע הרבה לחו"ל במהלך השנה. האם אני יכול עדין להתנדב לפוש?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:25:50אני עובד כל השבוע ויש לי זמן רק בשעות אחר הצהרים או הערב. האם יש מקום בו אוכל להתנדב? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4821&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4821&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:30:00 Article-אני עובד כל השבוע ויש לי זמן רק בשעות אחר הצהרים או הערב. האם יש מקום בו אוכל להתנדב?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:30:00אני עובד כל השבוע ויש לי זמן רק בשעות אחר הצהרים או הערב. האם יש מקום בו אוכל להתנדב? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7101&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7101&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:18:04 Article-אני עובד כל השבוע ויש לי זמן רק בשעות אחר הצהרים או הערב. האם יש מקום בו אוכל להתנדב?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:18:04אסיה רז מתנדבת בהוד השרון: ההתנדבות היא שדרוג לנשמה! http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24136&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24136&did=8020&lang=HE Wednesday, 20 Feb 2013 11:38:41 Article-אסיה רז מתנדבת בהוד השרון: ההתנדבות היא שדרוג לנשמה!-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 20 Feb 2013 11:38:41אקדמיית קהאן – סרטונים ותרגילים http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25412&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25412&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 13:52:49 Article-אקדמיית קהאן – סרטונים ותרגילים-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 13:52:49אקדמיית קהאן – סרטונים ותרגילים http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25418&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25418&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 13:56:10 Article-אקדמיית קהאן – סרטונים ותרגילים-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 13:56:10אתר ללימודי אזרחות http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=27343&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=27343&did=8020&lang=HE Monday, 09 Sep 2013 13:25:37 Article-אתר ללימודי אזרחות-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Monday, 09 Sep 2013 13:25:37באיזה אזורים בארץ פוש פעילה? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4822&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4822&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:30:24 Article-באיזה אזורים בארץ פוש פעילה?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:30:24באיזה אזורים בארץ פוש פעילה? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7102&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7102&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:19:30 Article-באיזה אזורים בארץ פוש פעילה?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:19:30באיזה שעות ההתנדבות? בבוקר? בצהריים? באמצע השבוע? בימי ששי? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4817&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4817&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:27:40 Article-באיזה שעות ההתנדבות? בבוקר? בצהריים? באמצע השבוע? בימי ששי?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:27:40באיזה שעות ההתנדבות? בבוקר? בצהריים? באמצע השבוע? בימי ששי? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7097&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7097&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:13:16 Article-באיזה שעות ההתנדבות? בבוקר? בצהריים? באמצע השבוע? בימי ששי?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:13:16באיזו תדירות מתקיימים המפגשים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4815&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4815&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:26:25 Article-באיזו תדירות מתקיימים המפגשים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:26:25באיזו תדירות מתקיימים המפגשים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7095&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7095&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:12:29 Article-באיזו תדירות מתקיימים המפגשים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:12:29בדקתי באינטרנט וראיתי שבמקום מגורי אין סניף של פוש. האם תוכלו בכל זאת להפנות אותי להתנדב באזור מגורי ? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4823&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4823&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:30:56 Article-בדקתי באינטרנט וראיתי שבמקום מגורי אין סניף של פוש. האם תוכלו בכל זאת להפנות אותי להתנדב באזור מגורי ?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:30:56בדקתי באינטרנט וראיתי שבמקום מגורי אין סניף של פוש. האם תוכלו בכל זאת להפנות אותי להתנדב באזור מגורי? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7103&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7103&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:20:20 Article-בדקתי באינטרנט וראיתי שבמקום מגורי אין סניף של פוש. האם תוכלו בכל זאת להפנות אותי להתנדב באזור מגורי?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:20:20בואו להתנדב בפוש! http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17394&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17394&did=8020&lang=HE Sunday, 11 Mar 2012 13:57:55 Article-בואו להתנדב בפוש!-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 11 Mar 2012 13:57:55גיליתי נער עם פוטנציאל להצליח בלימודים והמציאות מקשה עליו - סיפורו של ד"ר תמיר שלום מתנדב ברמת השרון http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24728&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24728&did=8020&lang=HE Sunday, 17 Mar 2013 15:32:17 Article-גיליתי נער עם פוטנציאל להצליח בלימודים והמציאות מקשה עליו - סיפורו של ד"ר תמיר שלום מתנדב ברמת השרון-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 17 Mar 2013 15:32:17ד"ר משה אמיתי מספר על התנדבותו בפוש http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=22078&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=22078&did=8020&lang=HE Wednesday, 10 Oct 2012 10:14:15 Article-ד"ר משה אמיתי מספר על התנדבותו בפוש-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 10 Oct 2012 10:14:15האם אתם מקבלים רק מורים לשעבר או בעלי ניסיון בהוראה? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7104&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7104&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:20:56 Article-האם אתם מקבלים רק מורים לשעבר או בעלי ניסיון בהוראה?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:20:56האם אתם מקבלים רק מורים לשעבר או בעלי נסיון בהוראה? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4824&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4824&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:31:26 Article-האם אתם מקבלים רק מורים לשעבר או בעלי נסיון בהוראה?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:31:26האם ההתנדבות היא רק בבתי ספר יסודיים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4813&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4813&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:25:36 Article-האם ההתנדבות היא רק בבתי ספר יסודיים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:25:36האם ההתנדבות היא רק בבתי ספר יסודיים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7093&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7093&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:11:40 Article-האם ההתנדבות היא רק בבתי ספר יסודיים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:11:40האם יש גמישות בשעות שאני אגיע ללמד? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4832&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4832&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:38:14 Article-האם יש גמישות בשעות שאני אגיע ללמד?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:38:14האם יש גמישות בשעות שאני אגיע ללמד? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7113&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7113&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:27:34 Article-האם יש גמישות בשעות שאני אגיע ללמד?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:27:34האם יש הכשרה למתנדבים שפוש יוזמת? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4833&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4833&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:38:39 Article-האם יש הכשרה למתנדבים שפוש יוזמת?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:38:39האם יש הכשרה למתנדבים שפוש יוזמת? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7114&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7114&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:28:05 Article-האם יש הכשרה למתנדבים שפוש יוזמת?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:28:05האם יש פעילות למתנדבי העמותה? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4834&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4834&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:39:01 Article-האם יש פעילות למתנדבי העמותה?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:39:01האם יש פעילות למתנדבי העמותה? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7115&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7115&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:28:27 Article-האם יש פעילות למתנדבי העמותה?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:28:27האם לעמותה יש קבוצה בפייסבוק? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4835&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4835&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:39:54 Article-האם לעמותה יש קבוצה בפייסבוק?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:39:54האם לעמותה יש קבוצת פייסבוק וקבוצה בלינקדין? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7116&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7116&did=8020&lang=HE Monday, 26 Nov 2012 16:39:44 Article-האם לעמותה יש קבוצת פייסבוק וקבוצה בלינקדין?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Monday, 26 Nov 2012 16:39:44האם מדובר בתלמידים קבועים או בתלמידים מתחלפים במשך השנה? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=1210&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=1210&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:24:44 Article-האם מדובר בתלמידים קבועים או בתלמידים מתחלפים במשך השנה?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:24:44האם מדובר בתלמידים קבועים או בתלמידים מתחלפים במשך השנה? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7091&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7091&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:10:55 Article-האם מדובר בתלמידים קבועים או בתלמידים מתחלפים במשך השנה?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:10:55האם ניתן להתנדב יותר מפעם בשבוע? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4816&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4816&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:26:46 Article-האם ניתן להתנדב יותר מפעם בשבוע?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:26:46האם ניתן להתנדב יותר מפעם בשבוע? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7096&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7096&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:12:54 Article-האם ניתן להתנדב יותר מפעם בשבוע?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:12:54האם עלי להיפגש עם התלמידים בביתי או בביתם? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7099&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7099&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:14:01 Article-האם עלי להיפגש עם התלמידים בביתי או בביתם?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:14:01האם עלי להפגש עם התלמידים בביתי או בביתם? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4819&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4819&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:29:01 Article-האם עלי להפגש עם התלמידים בביתי או בביתם?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:29:01הבלוג של עופר http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=31982&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=31982&did=8020&lang=HE Wednesday, 21 May 2014 13:26:59 Article-הבלוג של עופר-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 21 May 2014 13:26:59הד החינוך ינואר 2017 http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=40574&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=40574&did=8020&lang=HE Wednesday, 05 Apr 2017 10:24:59 Article-הד החינוך ינואר 2017-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 05 Apr 2017 10:24:59היכן השעורים הפרטיים ניתנים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4818&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4818&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:28:31 Article-היכן השעורים הפרטיים ניתנים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:28:31היכן השעורים הפרטיים ניתנים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7098&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7098&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:13:38 Article-היכן השעורים הפרטיים ניתנים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:13:38הכיתה האינטרקטיבית http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25410&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25410&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 13:51:43 Article-הכיתה האינטרקטיבית-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 13:51:43הפרעות קשב וריכוז בקרבנו http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24744&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24744&did=8020&lang=HE Tuesday, 19 Mar 2013 11:41:53 Article-הפרעות קשב וריכוז בקרבנו-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Tuesday, 19 Mar 2013 11:41:53זה אל הילד זה אני והילד http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=40637&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=40637&did=8020&lang=HE Sunday, 21 May 2017 14:14:14 Article-זה אל הילד זה אני והילד-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 May 2017 14:14:14טקס הענקת פרס המתנדב המצטיין בירושלים 2013 לגב' דניאל אבישר. http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25419&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25419&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 14:02:56 Article-טקס הענקת פרס המתנדב המצטיין בירושלים 2013 לגב' דניאל אבישר.-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 14:02:56יגעת ומצאת תאמין - סיפורו של מתנדב איתן בר נועם מראשון לציון http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24726&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24726&did=8020&lang=HE Sunday, 17 Mar 2013 14:55:42 Article-יגעת ומצאת תאמין - סיפורו של מתנדב איתן בר נועם מראשון לציון-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 17 Mar 2013 14:55:42יום שישי המואר שלי - סיפורה של מתנדבת שירז לבקוביץ' אור יהודה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24727&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24727&did=8020&lang=HE Wednesday, 17 Apr 2013 15:30:25 Article-יום שישי המואר שלי - סיפורה של מתנדבת שירז לבקוביץ' אור יהודה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 17 Apr 2013 15:30:25ישראלים עשר - אודליה שפיטלני http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6240&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6240&did=8020&lang=HE Tuesday, 14 Jun 2011 16:52:16 Article-ישראלים עשר - אודליה שפיטלני-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Tuesday, 14 Jun 2011 16:52:16כיצד מתבצעים השיעורים הפרטיים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=1211&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=1211&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:24:12 Article-כיצד מתבצעים השיעורים הפרטיים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:24:12כיצד מתבצעים השיעורים הפרטיים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7084&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7084&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 15:59:30 Article-כיצד מתבצעים השיעורים הפרטיים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 15:59:30כיצד מתבצעים השיעורים הפרטיים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7085&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7085&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 15:59:40 Article-כיצד מתבצעים השיעורים הפרטיים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 15:59:40כיצד מתקבלים להתנדב בעמותת פוש? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4825&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4825&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:31:56 Article-כיצד מתקבלים להתנדב בעמותת פוש?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:31:56כיצד מתקבלים להתנדב בעמותת פוש? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7105&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7105&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:21:25 Article-כיצד מתקבלים להתנדב בעמותת פוש?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:21:25כשהמורה נעלב וזועם: על חשיבות האמפתיה למורה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=30496&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=30496&did=8020&lang=HE Monday, 10 Feb 2014 13:54:29 Article-כשהמורה נעלב וזועם: על חשיבות האמפתיה למורה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Monday, 10 Feb 2014 13:54:29לימוד מדעים בחטיבות - אתר דע לי http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=34331&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=34331&did=8020&lang=HE Wednesday, 17 Dec 2014 10:14:59 Article-לימוד מדעים בחטיבות - אתר דע לי-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 17 Dec 2014 10:14:59ללמוד מתמטיקה מטעויות (לחט"ב ולתיכון) http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=38911&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=38911&did=8020&lang=HE Monday, 02 May 2016 09:22:26 Article-ללמוד מתמטיקה מטעויות (לחט"ב ולתיכון)-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Monday, 02 May 2016 09:22:26לפעמים נקבעות לי פגישות בלתי צפויות ואני לא אוכל להגיע ליום הקבוע שלי עם התלמידים. מה לעשות? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4830&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4830&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:36:35 Article-לפעמים נקבעות לי פגישות בלתי צפויות ואני לא אוכל להגיע ליום הקבוע שלי עם התלמידים. מה לעשות?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:36:35לפעמים נקבעות לי פגישות בלתי צפויות ואני לא אוכל להגיע ליום הקבוע שלי עם התלמידים. מה לעשות? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7111&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7111&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:26:34 Article-לפעמים נקבעות לי פגישות בלתי צפויות ואני לא אוכל להגיע ליום הקבוע שלי עם התלמידים. מה לעשות?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:26:34מאגר הלימודים השלם לבתי הספר היסודיים http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=34249&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=34249&did=8020&lang=HE Tuesday, 09 Dec 2014 09:14:06 Article-מאגר הלימודים השלם לבתי הספר היסודיים-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Tuesday, 09 Dec 2014 09:14:06מגן הוקרה לגב' אירנה פוגל מעיריית אור יהודה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=22873&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=22873&did=8020&lang=HE Sunday, 25 Nov 2012 10:08:36 Article-מגן הוקרה לגב' אירנה פוגל מעיריית אור יהודה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 25 Nov 2012 10:08:36מגן ליונס כפר סבא למתנדבי פוש http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6395&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6395&did=8020&lang=HE Tuesday, 14 Jun 2011 16:36:59 Article-מגן ליונס כפר סבא למתנדבי פוש-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Tuesday, 14 Jun 2011 16:36:59מגן שר הרווחה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6394&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=6394&did=8020&lang=HE Tuesday, 14 Jun 2011 16:36:45 Article-מגן שר הרווחה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Tuesday, 14 Jun 2011 16:36:45מוטיבציה בקרב תלמידים http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26152&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26152&did=8020&lang=HE Thursday, 06 Jun 2013 10:03:20 Article-מוטיבציה בקרב תלמידים-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Thursday, 06 Jun 2013 10:03:20מי התלמידים שפוש מעניקה להם שעור פרטי באמצעות מתנדבים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4827&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4827&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:33:54 Article-מי התלמידים שפוש מעניקה להם שעור פרטי באמצעות מתנדבים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:33:54מי התלמידים שפוש מעניקה להם שעור פרטי באמצעות מתנדבים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7108&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7108&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:24:46 Article-מי התלמידים שפוש מעניקה להם שעור פרטי באמצעות מתנדבים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:24:46מי מחליט על זמן הגעת המתנדב ותכני הלימוד? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4820&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4820&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:29:31 Article-מי מחליט על זמן הגעת המתנדב ותכני הלימוד?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:29:31מי מחליט על זמן הגעת המתנדב ותכני הלימוד? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7100&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7100&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:17:09 Article-מי מחליט על זמן הגעת המתנדב ותכני הלימוד?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:17:09מי נותן לי את חומר הלימודים ומדריך אותי? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4831&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4831&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:37:02 Article-מי נותן לי את חומר הלימודים ומדריך אותי?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:37:02מי נותן לי את חומר הלימודים ומדריך אותי? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7112&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7112&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:27:04 Article-מי נותן לי את חומר הלימודים ומדריך אותי?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:27:04מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25413&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25413&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 13:53:17 Article-מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 13:53:17משוב שוטף מקדם למידה טובה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=27342&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=27342&did=8020&lang=HE Monday, 09 Sep 2013 13:23:55 Article-משוב שוטף מקדם למידה טובה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Monday, 09 Sep 2013 13:23:55מתנדבי עמותת פוש בכנס בהוד השרון יחד עם ראש העיר חי אדיב מופעלים על ידי המתנדבת אגם http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26800&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26800&did=8020&lang=HE Wednesday, 24 Jul 2013 14:33:35 Article-מתנדבי עמותת פוש בכנס בהוד השרון יחד עם ראש העיר חי אדיב מופעלים על ידי המתנדבת אגם-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 24 Jul 2013 14:33:35מתנדבי פוש מספרים http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17392&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17392&did=8020&lang=HE Sunday, 11 Mar 2012 13:37:55 Article-מתנדבי פוש מספרים-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 11 Mar 2012 13:37:55נושא 1 http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=1208&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=1208&did=8020&lang=HE Thursday, 17 Feb 2011 12:32:31 Article-נושא 1-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Thursday, 17 Feb 2011 12:32:31נושא 2 http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=1209&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=1209&did=8020&lang=HE Thursday, 17 Feb 2011 12:32:39 Article-נושא 2-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Thursday, 17 Feb 2011 12:32:39נתקלתי בבעיה בבית הספר כיצד עלי לנהוג? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4826&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4826&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:33:24 Article-נתקלתי בבעיה בבית הספר כיצד עלי לנהוג?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:33:24נתקלתי בבעיה בבית הספר כיצד עלי לנהוג? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7106&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7106&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:22:55 Article-נתקלתי בבעיה בבית הספר כיצד עלי לנהוג?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:22:55נתקלתי בבעיה בבית הספר כיצד עלי לנהוג? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7107&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7107&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:24:22 Article-נתקלתי בבעיה בבית הספר כיצד עלי לנהוג?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:24:22סיפור ההתנדבות שלי מאת אלון פורת - רכז ומתנדב בראשון לציון http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24139&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24139&did=8020&lang=HE Wednesday, 20 Feb 2013 11:40:56 Article-סיפור ההתנדבות שלי מאת אלון פורת - רכז ומתנדב בראשון לציון-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 20 Feb 2013 11:40:56סיפורו של מוטי דגן מתנדב בחדרה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24135&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24135&did=8020&lang=HE Wednesday, 20 Feb 2013 11:37:47 Article-סיפורו של מוטי דגן מתנדב בחדרה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 20 Feb 2013 11:37:47סיפורו של מתנדב מהוד השרון דין זוהר http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=19385&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=19385&did=8020&lang=HE Monday, 28 May 2012 22:42:10 Article-סיפורו של מתנדב מהוד השרון דין זוהר-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Monday, 28 May 2012 22:42:10סנונית http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25411&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=25411&did=8020&lang=HE Sunday, 21 Apr 2013 13:52:02 Article-סנונית-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 21 Apr 2013 13:52:02עוגיות בצורת אותיות האלף בית באנגלית- סיפורה של מיכל שמואלי הוד השרון http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24138&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=24138&did=8020&lang=HE Wednesday, 20 Feb 2013 11:40:14 Article-עוגיות בצורת אותיות האלף בית באנגלית- סיפורה של מיכל שמואלי הוד השרון-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 20 Feb 2013 11:40:14על מוטיבציה ועל תלמידים ובמיוחד על נושרים http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26147&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=26147&did=8020&lang=HE Thursday, 06 Jun 2013 09:56:15 Article-על מוטיבציה ועל תלמידים ובמיוחד על נושרים-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Thursday, 06 Jun 2013 09:56:15על פי מה מתבצעת חלוקת המתנדבים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4812&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=4812&did=8020&lang=HE Sunday, 08 May 2011 13:25:11 Article-על פי מה מתבצעת חלוקת המתנדבים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Sunday, 08 May 2011 13:25:11על פי מה מתבצעת חלוקת המתנדבים? http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7092&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=7092&did=8020&lang=HE Wednesday, 06 Jul 2011 16:11:14 Article-על פי מה מתבצעת חלוקת המתנדבים?-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 06 Jul 2011 16:11:14ערב הוקרה למתנדבי פוש באור עקיבא 2014 http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=31983&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=31983&did=8020&lang=HE Wednesday, 21 May 2014 13:33:58 Article-ערב הוקרה למתנדבי פוש באור עקיבא 2014-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Wednesday, 21 May 2014 13:33:58עריית אור יהודה http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=36138&did=8020&lang=HE http://www.pushedu.org/web/8888/nsf/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=36138&did=8020&lang=HE Thursday, 21 May 2015 14:12:00 Article-עריית אור יהודה-עמותת פוש-שיעורי עזר לילדים-Thursday, 21 May 2015 14:12:00